ДЕСТАБИЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕСТАБИЛИЗА̀ЦИЯ ж. Книж. Намаляване или нарушаване на стабилността, на устойчивото състояние на нещо; дестабилизиране. Действията на монополистите мо‑

же да доведат до дестабилизация на пазара. 24 часа, 1997, бр. 222, 20. Със своите действия опозицията цели дестабилизация на политическата обстановка в страната.

Списък на думите по буква