ДЕСТИЛА̀Т

ДЕСТИЛА̀Т м. Спец. Продукт, получен чрез дестилация. Винен дестилат. Дестилати на земното масло. Петролни дестилати. Бензинът е първи дестилат на нефта.

— Нем. Destillat.

Списък на думите по буква