ДЕСТИЛА̀ТОР

ДЕСТИЛА̀ТОР м. Спец. 1. Уред, инсталация за дестилиране. Електрически дестилатори. Найлонови дестилатори.

2. Специалист, който извършва дестилация.

Списък на думите по буква