ДЕСТИНА̀ЦИЯ

ДЕСТИНА̀ЦИЯ ж. Спец. 1. Крайна точка на полет.

2. Въздушна линия (обикн. поддържана редовна). След като престана да лети по дестинацията до Ню Йорк, "Балкан" се готви да закрие и линията София – Йоханесбург. ДТ, 1999, бр. 114, 4.

— От лат. destinatio.

Списък на думите по буква