ДЕСТРУКТЍРАМ

ДЕСТРУКТЍРАМ, ‑аш, несв. и св. Спец. 1. Прех. Нарушавам или разрушавам нормалната структура на нещо. Те [основите].. деструктират нитроцелулозата, образуват с нея алкохолати и пр. В. Кабаиванов и др., ТП, 369.

2. Непрех. Рядко. Променям нормалната си структура; разрушавам се. Не е изключено някои полимери да деструктират и образуват въглеводороди с разклонена верига. М. Герасимов, ХН, 206. деструктирам се страд.

Списък на думите по буква