ДЕСТРУ̀КТОР

ДЕСТРУ̀КТОР м. Спец. Апарат, устройство за раздробяване на твърди тела. Отпадъците.. се подават на късове до 30 кг в

деструктор,.., където се раздробяват и нагряват с пара до 110° С. НТМ, 1961, кн. 11, 10.

Списък на думите по буква