ДЕСЯ̀ТЪК

ДЕСЯ̀ТЪК, мн. (рядко) ‑ци, след числ. ‑ка, м. Десетък. Те живееха в Лясковец, а ходеха да си обработват земите в геранската мера и даваха десятъка си в Геран на Рашид бея. Ц. Гинчев, ГК, 279. В Подвис пристигна — .. — стражар с грозна вест: да се премери веднага десятъкът и да се отнесе в града... А. Страшимиров, УШ, 16-17. Обърнаха.. десятъка в паричен данък, но го изчислиха върху прихода от годините преди войната... В. Геновска, СГ, 176. Писали са, рязали са / вергията и десятъка, / кому двеста, кому триста, / на ковач Иван четиристотин. Нар. пес., СбВСт, 600.

Списък на думите по буква