ДЕТА̀ЙЛ

ДЕТА̀ЙЛ м. 1. Книж. Относително самостоятелна, обикн. малка, дребна съставна част на нещо; подробност, елемент. Тези храмове [в Индия],.., са украсени с изобилие от статуи, изобразени с удивителни детайли, всеки от които е рядко художествено произведение. А. Каменова, И, 18. Препрочитам беглата скица и не мога напълно да си възстановя детайлите, които създават голямото табло. Т. Генов, Избр. пр, 284. Създадените от него [Илия Иванов-Черен] образи.. са убедителни и живи. Те са детайл от тъжната картина на онова време. Ив. Богданов, СП, 306. За актьорското майсторство е изключително важно умението да се индивидуализира образът, да се намерят такива детайли във физическото поведение, в словото,.., които да направят героя неповторим. Т, 1954, кн. 4, 47. Природата бе акцентирала на лицето му такива изразителни детайли: поглед чист и смел, открито чело, което говореше за широк свободен дух. П. Льочев, ПБП, 45. Гигантските размери на "Сирийския гоблен".. не даваха възможност да обхванем различните му детайли. В. Дойков, НС, 15. Хаджимишева е направила опит да пресъздаде мястото на действие обобщено, чрез подчертаване на най-яркия детайл. НК, 1958, бр. 8, 2.

2. Определена част от произведение на изкуството (картина, скулптура) в уедрен план, за да се покажат подробности от цялостното изображение. Когато погледът му се спира на образа на севастократор Калоян, казва възхитено: — Да, детайл от фреските в прочутата ви Боянска църква. Виждал съм го на пощенска марка. ОФ, 1974, бр. 9215, 4. // В литературно произведение — характерна черта на художествения образ.

3. Техн. Част от машина, апарат и др., която не може да бъде разглобена на по-прости елементи. Предвидено е в завода да се произвеждат стотици видове детайли за автомобили и трактори. ВН, 1958, бр. 2243, 1. Под "разпределителен механизъм" трябва да се разбира система от детайли, които при работа на двигателя [на мотоциклета] отварят и затварят в строго определена последователност смукателните и изпускателните отвори.

◊ В детайли. Книж. Подробно, детайлно; в подробности. След известно време подал заявление да бъде приет като кули — черноработник в самата крепост, за да я проучи в детайли. Ал. Гетман, ВС, 141. При него [женския хор] техниката вече не е цел — тя отдавна е овладяна в детайли и е станала само средство за творене на изкуство. НК, 1958, бр. 45, 3.

— От фр.detail през нем. Detail.

Списък на думите по буква