ДЕТА̀ЙЛЕН

ДЕТА̀ЙЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. 1. Който се отнася до детайлите, който е свързан с отделните елементи, съставни части на нещо. В детайлната и сложна работа над чеховия образ Станиславски и Данченко разбраха, че вниманието на сцената винаги е насочено към процеса, а не към готовите реакции. Л. Тенев, Т, 1954, кн. 7, 11. Сега остава въпросът за детайлното формулиране и осъществяване на реформите. Т. Кюранов, АП, 150. Характерно за неговия [на Валери Петров] стил е усетното, сетивно възприемане на света, детайлното възпроизвеждане на живота. Лит. ХI кл, 315. Играта беше толкова жива, задълбочена и детайлна, че въпреки че очите виждаха един и същи актьор, на сцената бяха двама души, които владееха цялата публика. А. Каменова, НК, 1958, бр. 4, 5. // Подробен, изчерпателен, обстоен, пълен. Каптажът се покрива отгоре с бетонов капак, за да не се замърсява,.. Тази проста наглед работа се предшествува от детайлни проучвания на изворното място и на самата топла вода. Н. Ненков и др., БС, 35. Детайлно описание.

2. Който се отнася до детайл като част от машина, апарат и под. В най-скоро време кооперацията ще премине към.. детайлно кроене на металите. ВН, 1961, бр. 3000, 2.

Списък на думите по буква