ДЕТАЙЛИЗА̀ЦИЯ

ДЕТАЙЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Книж. 1. Разработване на нещо в детайли, подробности; детайлизиране, детайлиране. Необходима е известна детайлизация на програмата, за да придобие завършен вид.

2. Представяне на определена част от произведение на изкуството (картина, скулптура) в уедрен план, за да се покажат подробности от цялостното изображение. Художникът е новатор.. Той преодолява както натуралистичната детайлизация, така и византийския формализъм. Е. Каранфилов, Б III, 245. // В литературно произведение — изтъкване на характерна черта на художествения образ.

Списък на думите по буква