ДЕТА̀ЙЛНО

ДЕТА̀ЙЛНО. Книж. Нареч. от детайлен. Аминокиселинният състав на зърнените храни, брашната и хляба е проучван детайлно от редица изследователи. Б. Банков и др., ВВ, 88. Всяка музикална фраза е сериозно обмислена и детайлно обработена. К, 1927, бр. 109, 2. Намерени са части на барелефи от бронз,.. Те представляват пищни царски церемонии,.. Показани са детайлно дрехи, украшения, въоръжения. ВН, 1959, бр. 2559, 4. Новата теория е разработена детайлно и е приложена изцяло в практиката.

Списък на думите по буква