ДЀТЕВ

ДЀТЕВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Който е на дете, от дете. Право мери в детевата коня. Ст. Младенов, БТР I, 526.

Списък на думите по буква