ДЕТЀКЦИЯ

ДЕТЀКЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Детектиране.

— От лат. detectio 'разкриване'

Списък на думите по буква