ДЀТЕЛ

ДЀТЕЛ м. Диал. Птица кълвач. — Пък то едно ягне! Като мряна едро и шарено, шарено! Като детел. Ил. Волен, БХ, 86.

— Друга форма: дя̀тел.

Списък на думите по буква