ДЕТЕРМИНА̀ЦИЯ

ДЕТЕРМИНА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. 1. Книж. Определяне, ограничаване.

2. Лог. Логическа операция, при която за дадено понятие се намира по-тясно по обем понятие, което влиза в обема на изходното понятие; ограничаване на понятието.

— От лат. determinatio през фр. détermination.

Списък на думите по буква