ДЕТЕРМИНЍЗЪМ

ДЕТЕРМИНЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Филос. Материалистическо философско учение за всеобщата закономерна връзка и причинна обусловеност на явленията в природата, обществето и човешкото мислене. Противоп. индетерминизъм. Обявява се [Шишманов] против онези, които искат механически да прилагат класовия детерминизъм в изкуството. Г. Димов, НДИШ (Ив. Шишманов, Избр. съч. I, 28).

— От фр. déterminisme.

Списък на думите по буква