ДЕТЕРМИНЍРАНЕ

ДЕТЕРМИНЍРАНЕ, мн. няма, ср. Книж. Отгл. същ. от детерминирам и от детерминирам се.

Списък на думите по буква