ДЕТИНЀЕНЕ

ДЕТИНЀЕНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от детинея се.

Списък на думите по буква