ДЕТИНЀНЕ

ДЕТИНЀНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от детиня се.

Списък на думите по буква