ДЕТИНЯ̀Р

ДЕТИНЯ̀Р м. Диал. Детешар.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква