ДЕТОВО̀Д

ДЕТОВО̀Д м. Остар. Книж. Възпитател на деца; педагог, детоведец, детоводител.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква