ДЕТОВО̀ДЕЦ

ДЕТОВО̀ДЕЦ, мн. ‑дци, м. Остар. Книж. Детовод, детоводител.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква