ДЕТОВО̀ДКА

ДЕТОВО̀ДКА ж. Остар. Книж. Жена детовод.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква