ДЕТОВО̀ДСТВО

ДЕТОВО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Педагогика; педагогия. Академия е едно собрание от изучени мъже,.., да преведат от мудрите язици методическите.. книги, които са потребни за детоводството. Люб. СбПер. п I, 39.

Списък на думите по буква