ДЕТОКСИКА̀ЦИЯ

ДЕТОКСИКА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Неутрализиране на токсичността, отровността на някои вещества или отстраняване на ефекта от въздействието на някаква отрова върху организма. Противоп. интоксикация.

Списък на думите по буква