ДЕТОНА̀ТОР

ДЕТОНА̀ТОР м. Спец. 1. Заряд от избухливо вещество, което служи за взривяване на основния заряд в снаряди, мини, бомби и под.

2. Устройство в снаряди, мини, бомби и под., което служи за взривяване на основния им заряд; взривател, капсул-детонатор.

— Нем. Detonator.

Списък на думите по буква