ДЕТОРО̀ДСТВО

ДЕТОРО̀ДСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Раждане на деца; раждаемост. Като се прибавят и 57, родени от първата жена, стават 72 деца. Такива примери за извънредно детородство не са редки в Русия. У, 1871, бр. 16, 256.

Списък на думите по буква