ДЕТРЍТ

ДЕТРЍТ м. Спец. Органично или частично минерализирано вещество, което се получава от разпадането на измрели растения или животни. Повечето от тях [обитателите на пещерите] са насекоми. Едни се хранят с растителен детрит,.. или с трупове на измрели животни, а други са хищници. ПЗ, 1977, кн. 2, 10.

— От лат. detritus 'изтрит, ожулен, изхабен'.

Списък на думите по буква