ДЕТРОНА̀ТОР

ДЕТРОНА̀ТОР м. Книж. Лице, което извършва детонация. Офицерите .. извършили лесно детронирането на Батенберг, .. Поради заговорническия начин на действие от страна на детронаторите народните маси останали пасивни. Ист. X и XI кл, 204. Детронаторите и всички русофили бяха изхвърлени от армията, почти всички бяха вече емигранти. В. Геновска, СГ, 521.

Списък на думите по буква