ДЕТРОНА̀ЦИЯ

ДЕТРОНА̀ЦИЯ ж. Книж. Сваляне на монарх, владетел от трон, лишаване от царска власт. След детронацията на княз Александър Батенберг ( .. ) регентът .. предприема безпощадно преследване на русофилите. Д. Казасов, ВП, 78. В последните два-три месеца толкова нападки бяха отправени към княза и тъй много се говореше за неговата детронация, че сега никой не се изненадваше. В. Геновска, СГ, 468.

Списък на думите по буква