ДЀТСТВО

ДЀТСТВО, мн. няма, ср. Първият период от живота на човек, между раждането и пубертета; детинство. Той разправи за своето тежко детство. От ранни години трябвало да напусне училището и да се хване на работа в една печатница. Цв. Ангелов, ЧД, 245. Догана нямаше детство. От десетгодишно момче пасеше чуждия добитък или работеше на чужд имот. И. Петров, МВ, 99. Сред тая хубава родна картина, .., съм прекарал моето безгрижно детство. Елин Пелин, ПБ, 5. Ох, не за радост, не и за разтуха, / при теб дойдох, о бащино огнище, / на мойто детство люлка вече глуха. Ив. Вазов, Съч. II, 49. Обр. Но и самото общество на новото време за Юго се представя като "обществено упадъчно и залязващо". Та той вижда в първобитните времена "детството на човечеството". Н. Лилиев, Съч. III, 153.

Списък на думите по буква