ДЕУТЕРО̀Н

ДЕУТЕРО̀Н м. Спец. Атомното ядро на деутерия (знак D + d), което се състои от един протон и един неутрон и има широко приложение в ядрените реакции за изследователски цели; деутрон. Взаимодействието между протона и неутрона трябва да породи нова стабилна частица, известна днес под името деутерон — ядро на тежкия водороден атом. НТМ, 1968, кн. 5, 13.

Списък на думите по буква