ДЕФЕКА̀ТОР

ДЕФЕКА̀ТОР м. Техн. Апарат за извършване на дефекация1.

Списък на думите по буква