ДЕФЕКТА̀ТОР

ДЕФЕКТА̀ТОР м. Спец. В ремонтни работилници и под. — специалист, който определя, установява дефектите на приеманите за ремонт машини, апарати и др. Дефектаторът е длъжен да установи и опише всички дефекти на приеманите в сервиз мотори.

Списък на думите по буква