ДЕФЀКТЕН

ДЕФЀКТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. За предмет, вещ, стока — който е с дефект, който има дефект. От несъвършени стъкла за очила, буквално дефектни, той [Галилей] прави телескопи. М. Калинков, ГГ, 39. Дефектно стъкло. Дефектна стока. Дефектни автомобилни части.

2. Рядко. Който се отнася до дефекти, който е свързан с тяхното установяване, описване и отстраняване. Всеки ремонт се предшествува от планов преглед на машината, в резултат на който се съставя дефектна ведомост. Д. Христов, СПМ, 498. Дефектен опис.

Списък на думите по буква