ДЕФЕКТЍВЕН

ДЕФЕКТЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Мед. Който е с физически или психически недостатъци. Дефективно дете.

2. Езикозн. Който не притежава някои от нормалните за дадената част на речта флективни форми. Дефективен глагол. Дефективна парадигма.

Списък на думите по буква