ДЕФЀКТНОСТ

ДЕФЀКТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от дефектен (в 1 знач.).

Списък на думите по буква