ДЕФЕКТОЛО̀ГИЯ

ДЕФЕКТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Наука за особеностите и закономерностите в развитието, възпитанието и обучението на деца с физически и психически недостатъци, дефекти.

Списък на думите по буква