ДЕФЕКТОСКО̀П

ДЕФЕКТОСКО̀П м. Спец. Уред за контролиране качеството на различни видове материали и изделия, за откриване на скрити дефекти в тях. Оптичен дефектоскоп. Ултразвуков дефектоскоп. Магнитен дефектоскоп.

Списък на думите по буква