ДЕФЕКТОСКО̀ПИЯ

ДЕФЕКТОСКО̀ПИЯ, мн. няма, ж. Спец. Контролиране на качеството и откриване на невидими за невъоръженото око дефекти в различни видове материали и изделия с помоща на специални методи и апарати. Когато се говори за успехи на машиностроенето, на медицината, за разкриването на нови рудни находища, ние почти изпускаме предвид ролята на спектографията, дефектоскопията и рентгенографията. Й. Малиновски, ХФ, 3.

Списък на думите по буква