ДЕФИБРА̀ТОР

ДЕФИБРА̀ТОР м. Техн. Машина за развлакняване, смилане на дървесна маса в целулозно-хартиеното производство; дефибрьор.

— Нем. Defibrator.

Списък на думите по буква