ДЕФИБРИЛА̀ЦИЯ

ДЕФИБРИЛА̀ЦИЯ ж. Мед. Въздействие върху сърдечния мускул с цел да се ликвидира нарушението на сърдечния ритъм.

— От фр. défibrillation.

Списък на думите по буква