ДЕФИБРЬО̀Р

ДЕФИБРЬО̀Р м. Техн. Дефибратор.

— Фр. défibreur.

Списък на думите по буква