ДЕФИНЍРАМ

ДЕФИНЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Кратко, сбито излагам съдържанието на някакво понятие, описвам съществените признаци на съответния обект; определям. Дефинирайки философията, Кирил ѝ определя широк обем и същевременно отправя мисълта към най-важните нейни проблеми. Е. Георгиев, Пл, 1969, кн. 5, 59. Преди да дадем определение за правилен многостен, ще дефинираме понятието правилен, многостенен ъгъл. Матем., 1965, кн. 6, 1. дефинирам се страд. Изкуството на актьора е най-трудното и същевременно най-лесното изкуство от всички изкуства. Както красотата, тъй и то не може да се дефинира. К, 1926, бр. 73, 2.

Списък на думите по буква