ДЕФИНЍЦИЯ

ДЕФИНЍЦИЯ ж. Изречение, чрез което кратко, сбито се описва същността на даден предмет или явление, излага се съдържанието на дадено понятие, разкрива се значението на съответния термин; определение. Трябва да признаем, че едно общоприето и безукорно определение (дефиниция) на понятието живот няма в биологията. Ас. Златаров, Избр. съч. II, 316. Този вид определение (дефиниция) на понятията се състои в подвеждане на дадено видово понятие под по-общо (родово понятие). Лог. XI кл, 26.

— От лат. definitio.

Списък на думите по буква