ДЕФЍС

ДЕФЍС м. Графичен знак, във вид на къса хоризонтална чертица без празно пространство от двете ѝ страни, който служи за съединяване частите на някои видове сложни думи и словосъчетания при полуслято писане, при пренасяне на части от думи на нов ред и при някои съкращения.; съединителна чертица. Например: заместник-директор, министър-председател, ски-състезания, работническо-селски, гол-голеничък, що-годе, сел.-стоп. (селскостопански), чл. ‑кор. (член-кореспондент) и др.

— От нем. Divis през рус. дефис.

Списък на думите по буква