ДЕФИЦЍТ

ДЕФИЦЍТ м. 1. Финанс. Превес на разходите над приходите. Хазната си остава пак празна, а, .., към миналогодишния дефицит се притурят нови 20 милиона. Г. Георгиев, Избр. пр, 46. Театърът в Грац е завършил с дефицит от 18 милиарда крони. К, 1926, бр. 73, 3. След първата заплата и месечната сметка в хотела разбрах, че не само не съм спестил, но имам 5 хиляди дефицит. Б. Райнов, ДВ, 128. Дефицитът на платежния баланс през последните месеци тревожи все повече правителството. △ Бюджетен дефицит.

2. Книж. Отрицателна разлика между необходимото, нормалното или очаквано количество и количеството, което съществува в действителност; недостиг, дефицитност. Обикновено количеството на изпарената вода е по-голямо от това на приетата, в резултат на което в растението се появява воден недостиг (дефицит). Хр. Дилов и др., РВ, 23-24.

— От лат. deficit 'не достига'.

Списък на думите по буква