ДЕФИЦЍТЕН

ДЕФИЦЍТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който е свързан с дефицит. Въпреки голямото разрастване на електропроизводството, поради още по-бързото нарастване на нуждите нашият енергиен баланс ще бъде дефицитен. Геогр. X кл, 88. Начетените .. лица при ревизиите не само възстановяват дефицитнната сума, но те губят още и право на премиално възнаграждение. ВН, 1961, бр. 2934, 2.

2. Който е недостатъчен за задоволяване на потребностите, на търсенето. Дефицитни материали. Дефицитни стоки. Дефицитни суровини. Дървеният материал е дефицитен. Дефицитен кадър.

Дефицитно предприятие. Спец. Предприятие, което приключва стопанската си дейност с дефицит, със загуба.

Списък на думите по буква