ДЕФЛА̀ЦИЯ

ДЕФЛА̀ЦИЯ1 ж. Иконом. Намаляване количеството на книжните пари в обръщение с цел да се повиши покупателната сила на паричната единица. Противоп. инфлация.

— От фр. déflation.

ДЕФЛА̀ЦИЯ

ДЕФЛА̀ЦИЯ2 ж. Геол. Отвяване, издухване на изветрителните продукти, на ронливите горни слоеве на земната кора, причинено от рушителната дейност на вятъра.

— От фр. déflation.

Списък на думите по буква