ДЕФЛОРА̀ЦИЯ

ДЕФЛОРА̀ЦИЯ ж. Спец. Разкъсване на девствената ципа, лишаване от девственост.

— От лат. defloratio.

Списък на думите по буква